Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Kwaliteit en tevredenheid

Kwaliteit en tevredenheid

Klik hier voor een pdf van het onderzoek naar kwaliteit.

Factsheet CQ index

 

Deze rapportage bevat de resultaten van de cliëntervaringsmeting op basis van de CQ-index VV&T (IV) versie 4.1. Het uitvoeren van deze CQI meting is onderdeel van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg.

De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index (ook wel onderzoek naar kwaliteit genoemd). Deze systematiek is gebaseerd op een mix van de Amerikaanse CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems)- systematiek en de door het NIVEL ontwikkelde QUOTE (Quality Of care Through the patient’s Eyes) vragenlijsten. Beiden zijn wetenschappelijk gefundeerde instrumenten.

De resultaten van deze CQI meting bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorg- en dienstverlening. Met die reden worden de resultaten van de eigen instelling vergeleken met resultaten van andere zorginstellingen (spiegelinformatie). De meetresultaten zullen na controle en opschoning worden aangeleverd bij een derde partij, de Trusted Third Party (TTP), ten behoeve van de landelijke benchmark.

De meting is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs in opdracht van Bos- en Meerzicht. Triqs is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsmetingen bij zorginstellingen en voert vanaf het ontstaan van de CQ-index (2007) deze metingen uit. Triqs beschikt over het certificaat ‘ISO 20252’. Dit certificaat toont aan dat Triqs voldoet aan alle eisen met betrekking tot de opzet en uitvoering van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksprojecten.

De succesvolle uitvoering van deze CQI meting is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de samenwerking met Bos- en Meerzicht. Op deze plaats bedankt Triqs mevrouw D. Nota van Bos- en Meerzicht voor de plezierige samenwerking gedurende de meting. Tevens bedanken wij de cliëntenraad, de medewerkers en de cliënten van Bos- en Meerzicht voor hun medewerking aan de meting.

Zwolle, oktober 2021

 


 

Bekijk 2024 Flyer Wkkgz KPZ

Klacht of uiting van onvrede
We vinden het fijn dat u ons laat weten dat u een klacht hebt of dat u niet tevreden bent, want dan kunnen we ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen uw vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met uw klacht of ontevredenheid zitten maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor u, maar ook voor anderen.

Melden bij medewerker van Bos en Meerzicht
Met een klacht of uiting van onvrede kunt u in eerste instantie terecht bij uw zorgverlener. Deze zal de klacht of uiting van onvrede met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken.

Klacht

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij Bos en Meerzicht via telefoonnummer 0514-572 040. Er wordt dan binnen vijf werkdagen telefonisch contact met u opgenomen om uw klacht te bespreken.

Klachtenfunctionaris
U kunt er ook voor kiezen om uw klacht rechtstreeks in te dienen bij de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris van Bos en Meerzicht. De onafhankelijke klachtenfunctionaris ondersteunt u kosteloos bij de indiening van een klacht en kan u bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris
U kunt de Klachtenfunctionaris bereiken via:
Klachtenportaal Zorg
[email protected]
www.klachtenportaalzorg.nl

Bos en Meerzicht zet zich in om binnen zes weken tot een oplossing voor uw klacht te komen. De klachtenfunctionaris bemiddelt in de gesprekken tussen Bos en Meerzicht en u. Binnen zes weken ontvangt u van ons een onderbouwd oordeel over de klacht. Hier staat in welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen. Indien noodzakelijk kunnen wij de termijn van zes weken eenmalig verlengen met maximaal vier weken.

Geschilleninstantie 
Is uw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van uw klacht langer dan de gestelde termijn, dan kun u zich richten tot de onafhankelijke geschilleninstantie van Klachtenportaal Zorg.

Contactgegevens Geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg.
Klachtenportaal Zorg
[email protected]
www.klachtenportaalzorg.nl