Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

In het nieuws

In het nieuws

Iedereen zou dingen in het verleden anders doen met de wijsheid van nu.

Wat zou Debby Nota, eigenaar van Bos- en Meerzicht, nu anders doen?

“Ik heb HBO-v gedaan en al vrij snel daarna ben ik een managementopleiding gaan doen, omdat daar mijn interesse lag Ik had al vroeg leidinggevende functies en (oen ik begin 30 was, ben ik voor mezelf begonnen met het opzetten van een psychiatrische thuiszorgorganisatie, samen met een collega. Daarvoor heb ik de opleiding Bedrijfskunde gevolgd en afgerond. Het ging al snel heel goed met het bedrijf; binnen no-time waren er 60 mensen aan het werk. Maar na vijf jaar heb ik mijn aandelen verkocht. Met mijn managementachtergrond was ik degene die ging over kwaliteitskeurmerken en zorggelden binnenhalen, maar ik zag geen cliënten meer en ik wilde weer terug naar het contact met mensen. Toen zag ik een vacature voor de particuliere zorginstelling Bos- en Meerzicht, ze waren op zoek naar mensen met een verpleegkundige achtergrond én met ervaring in ondernemen. Ik dacht: hier moet ik gewoon zitten. Ik ben aangenomen en dat is nu zo’n vijf jaar geleden.

Bos- en Meerzicht verzorgt, particuliere ouderenzorg in een kleinschalige omgeving. We hebben een dagopvang, een zorghotel en een hospice. Mijn ambitie is om te excelleren in wat we doen, ik wil niet heel groot worden, ik wel graag de beste worden in wat we doen. Het kwetsbare van een kleinschalige zorginstelling is dat je vaak niet alles in huis hebt, maar dat je wel goede zorg moet organiseren. Je moet mee met de zorgvraag en dicht bij de mensen blijven zitten; groot zijn in je kleinschaligheid. Als ik terugkijk op mijn carrière tot nu toe, is mijn leermoment absoluut geweest om dicht bij mezelf te blijven. Als je al vrij jong manager wordt, kan het lastig zijn om in jezelf en je eigen visie te geloven. Wanneer iedereen rechts gaat en jij wilt als enige links, dan is het zeker als je jong bent lastig om in jezelf te blijven geloven, inmiddels ben ik daar beter in geworden. Verder moet ik er erg voor waken om de dingen die een ander kan doen, ook bij een ander te laten. Ik trek werkzaamheden heel erg naar me toe en dat is gewoon niet nodig. Hard werken is niet erg maar slim werken is beter. Anders werk ik teveel. Ik moet datgene doen waar ik goed in ben – de grote lijnen uitzetten – en de details aan anderen overlaten. Dat blijft een leerpunt voor mij.”

Bos en Meerzicht . In het nieuws

‘Hard werken is niet erg, maar slim werken is beter’.

 

Op naar de sterren

Bos- en Meerzicht

De bewoners hebben het laatste woord

Tekst: Carolien Meijer

Het restaurant van zorgcentrum Bos- en Meerzicht in Oudemirdum heeft de functie van woonkamer. Alles gebeurt hier: met elkaar praten, eten en drinken, een beetje wegdoezelen of juist actief meedoen met de gymnastiekgroep.  Het is een warme en huiselijke omgeving, vertellen directeur Debby Nota en Geeske van der Werf, cliëntenraadsvoorzitter, trots.

Gastvrije Zorg is op bezoek in Gaasterland, de zuidwesthoek van Friesland, bij Bos- en Meerzicht. Deze particuliere woonzorgvoorziening ontwikkelde zich van drie naar vier sterren. “En we werken hard om bij Gastvrijheidszorg met Sterren ook die laatste ster te mogen ontvangen”,  vertelt directeur Debby Nota.

Ze is een zorgondernemer met een mooie staat van dienst. Vier jaar geleden werd ze eigenaar van Bos- en Meerzicht. “Bij mijn start heb ik het nodige veranderd. Daar was niet iedereen blij mee. Maar het was nodig. Ik trof hier op zich mooie appartementen, een goede ligging, lieve, hardwerkende medewerkers. Maar een team dat wel wat beter gefaciliteerd kon worden. En er ontbrak een goede visie op gastvrijheid.”

Serviceteam

Een van haar eerste veranderingen was de wijziging van de schoonmaakploeg in een serviceteam, met een brede taakopvatting. “Het moet hier een plek zijn waar, hoe goed bedoeld ook, niet voor de bewoners wordt gedacht maar waar wordt gekeken wie de bewoners zijn en wat ze wensen. Of het de bewoners nu uitkwam of niet, de appartementen werden destijds in de ochtenduren schoongemaakt. Dat hele taakgerichte is niet bepaald gastvrij, dus dat moest anders, vond ik. Bovendien is gastvrijheid iets van alle medewerkers, dus die afgebakende taken hebben we ook overboord gegooid. Het serviceteam maakt schoon, maar zorgt ook voor het welbevinden van de bewoners en de bezoekers.”

Hoe breed het takenpakket nu is vertelt Geeske van der Werf die al voor de directiewisseling in Bos- en Meerzicht werkte.  Ze heeft nu ook middag- en avonddiensten. En ze werkt niet alleen in de huishouding, ze brengt ook een kopje koffie op een appartement of ontvangt een bezoeker. Ook helpt ze mee bij activiteiten en vervangt ze Sietske, de kok. Bovendien coördineert ze de cliëntenraad die is opgericht na de komst van de nieuwe directeur. “Dat afwisselende is heel leuk. We doen het hier met z’n allen, wat je functie ook is. Het gaat eigenlijk vanzelf. Je doet wat nodig is.“ Ze vertelt hoe ze laatst een familie een kopje soep aanbood. “Ze kwamen hier bij hun vader die erg ziek is. Door al hun zorgen hadden ze misschien nog niet gegeten, dacht ik. Dat je daar attent op bent, dat wordt erg gewaardeerd.”

 

In hun kracht

Debby Nota gelooft heilig in het in hun kracht zetten van de medewerkers. “Dat verhoogt de kwaliteit van zorg daadwerkelijk en mensen doen hun werk met meer plezier. Ik wil toe naar meer zelfsturing. Er is hier geen spanning in huis, geen te hoge werkdruk, ook al werkt iedereen hard. De sfeer is heel relaxed. Dat komt mede omdat medewerkers werk doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden.”

Naast andere werkwijzen en werktijden is er ook een visie op gastvrijheid ontwikkeld. Debby Nota: “De bewoners hebben uiteenlopende zorgvragen, van licht tot zwaar. We bieden een thuis, met veel persoonlijke aandacht voor welzijn en beleving.” Vier jaar geleden is een bijeenkomst georganiseerd waarbij bewustwording centraal stond. “We hebben veel met elkaar gepraat: hoe kijk je goed, hoe luister je goed. Ook in nieuwsbrieven komen deze onderwerpen aan de orde, ” vertelt ze. Toen een en ander een beetje op de rails stond, is besloten deel te nemen aan Gastvrijheidszorg met Sterren. “Dat heeft veel losgemaakt bij de medewerkers. Het zet de boel extra in beweging.” Het huis is vervolgens met de verbeterpunten aan de slag gegaan. Er kwam parkeergelegenheid voor invaliden en in huis is de bewegwijzering verbeterd. Omdat er bewust geen receptie is, kwamen er sierlijke letters op de deur van het restaurant waarmee de bezoekers welkom worden geheten. De keuken werd geprofessionaliseerd, de medewerkers dragen herkenbare kleding. Ze zijn op training geweest in de ParticipatieKliniek waar ze aan den lijve ondervinden hoe het is om patiënt te zijn, in een rolstoel te zitten, niet goed te kunnen horen of zien.

Aardappelkeuze

In een goed samenspel met de directie heeft de cliëntenraad meegedacht en meegepraat over het gastvrijheidsbeleid, vertelt Geeske van der Werf. “In de raad zitten bewoners die prima kunnen verwoorden wat ze willen. Het kan soms om details gaan, zoals de aardappelkeus. We zitten in een boerenomgeving, dus je hoeft onze bewoners niet te vertellen wat een goede aardappel is. Daarom hebben we een proeverij gehouden van vier aardappelsoorten uit de regio en daaruit hebben de bewoners de lekkerste aardappel gekozen. De bewoners hebben het laatste woord.”  De cliëntenraad heeft geen lange lijst met actiepunten. “Alles loopt hier prima. Veel bewoners hebben het hier zo goed, dat ze niets te wensen weten”, vertelt Geeske van der Werf. “De cliëntenraad komt dan zelf met voorstellen en als de bewoners er enthousiast over zijn, gaan we naar Debby en bespreken onze wensen. Ze pakt onze signalen goed op. Zo is een verwendag gehouden en een familiediner rond de kerstdagen. Mooie ontmoetingsmomenten.”

 

Verbonden met de regio

“De oprichting van de stichting Bos- en Meerzicht heeft er, denk ik, toe bijgedragen dat we nu vier sterren voor gastvrijheid hebben,”zegt Debby Nota. “Met die stichting richten we ons op alle ouderen in de regio. We willen de onderlinge verbondenheid vergroten, voorzieningen verbeteren en het welbevinden verhogen. Dat doen we met het project Uut en Thuus met Bos- en Meerzicht. We hebben van twintigduizend euro sponsorgelden onder meer een rolstoelauto gekocht. Daarmee halen we in de hele regio mensen op die niet altijd een wmo-vergoeding hebben voor taxivervoer maar wel forse gezondheidsproblemen. Zo kunnen ze toch naar de dagbesteding. Ik heb de thuiszorg en de buurtzorg al gevraagd mensen te attenderen op ons project.  Ouderen kunnen ook, kostenneutraal, de auto lenen. Het bevordert de zelfredzaamheid, mensen behouden de regie over hun leven. Het project groeit. We leveren ook bezorgmaaltijden in verschillende dorpen om ons heen. Een belangrijke signaleringsfunctie.”

Bos- en Meerzicht is dit jaar gestart met een Electronisch Cliëntendossier via Nedap Healthcare en koppelt daar binnenkort een familienetwerk aan. De familie kan dus op elk willekeurig moment het dossier bekijken waarin het zorgplan zit en met elkaar en de zorginstelling communiceren. Debby Nota: “Ik ben er trots op dat we binnen enkele jaren vier sterren hebben bereikt en een gedragen gastvrijheidsbeleid hebben. Het zit nu echt in de cultuur. We willen natuurlijk behouden wat we hebben en met elkaar verder groeien. Ik neem ons beleid ook mee bij het aannemen van nieuw personeel. Voor het ouderwetse verpleeghuisdenken moet je hier niet zijn.”

 

Tips

Hou vast aan je eigen identiteit

Zoek naar meerwaarde voor de regio

Faciliteer. Maak je als manager dienstbaar

Zet medewerkers in hun kracht

Wees trots op je werk

 

Sterrengids 2016

63_Sterrengids_2016

 

Een kijkje binnen  bij Bos en Meerzicht in deze Corona tijd

Ten eerste hoop ik dat het u allen goed gaat en het Covid-19 verre van u is gebleven. Bij ons in Bos en Meerzicht zijn er geen besmettingen en ook

geen verdenkingen van besmetting. De afgelopen weken bleven er soms medewerkers thuis nadat we samen goed hadden doorgepraat waar mogelijk

een risico zou kunnen zitten op besmetting. U kunt hierbij denken aan ziekte in het gezin, een partner die in aanraking is geweest met een mogelijke besmetting.

We zijn hier heel scherp op en maken hierin weloverwogen keuzes.

 

De sfeer in het huis is goed en we doen wat we kunnen om elke bewoner goed te blijven zien in zijn of haar behoeftes en gevoelens en hebben daar aandacht voor.

Intern hanteren we uiteraard niet de 1,5 meter want juist die arm om iemand heen is met regelmaat nu nog veel belangrijker.

We hebben oog voor het gemis en het verdriet, om het niet zien van kinderen en familie, we troosten en we luisteren.

Er is veel gezamenlijkheid in de huiskamer met volop activiteiten of gewoon met elkaar een bakje koffie doen. We hebben een bezoekersruimte in de vorm van een “ tenthuisje” dit is naar tevredenheid van onze bewoners maar het is toch zo anders dan het werkelijke contact.

We missen ook de aanloop van families en vrienden van Bos en Meerzicht. Juist de gastvrijheid en een welkom zijn voor een ieder is zo typerend voor Bos en Meerzicht en met een gesloten deur is dat nu toch echt wel even anders. Inmiddels mogen wij voorzichtig aan weer over gaan tot het opnemen van nieuwe bewoners  en vanaf juni ook weer voor het zorghotel.

Voor april hadden we een feestelijke opening staan van onze nieuwbouw appartementen
“ de Staetige Dames”  welke gerealiseerd zijn in de tuin van Bos en Meerzicht. Door het Covid-19  hebben we dit niet kunnen vieren en we zijn allang blij dat inmiddels de werkzaamheden toch afgerond konden worden.

Deze 3 buitenappartementen zijn duurzaam gebouwd en hebben geen gas maar een warmtepomp, vloerverwarming en zonnepanelen. De stijl is Scandinavisch en zeer vooruitstrevend wat betreft het type woningbouw voor ouderen. We zijn er heel tevreden mee en de eerste bewoonster is er onlangs gehuisvest.

We hopen u snel weer welkom te mogen heten in Bos en Meerzicht en als het weer kan zal er een open middag georganiseerd worden.

Groetnis namens alle (48) medewerkers van Bos en Meerzicht.

Debby Nota Directeur/eigenaar

 

Debby Nota van Bos- en Meerzicht: Binden en boeien in de zorg!

Praat met directeur Debby Nota over Bos- en Meerzicht en je weet dat het niet alleen over haar eigen particuliere woon-zorg voorziening  voor ouderen gaat maar dat de hele sector haar heel erg dierbaar is. Haar doelstelling is om excellente zorg te geven in het thuis van de bewoners van Bos en Meerzicht te Oudemirdum.

“Ik zie verder dan de tuinhekjes van Bos- en Meerzicht in Oudemirdum als het over de toekomst van de ouderenzorg gaat. Als je nu weet  hoeveel mensen een bepaalde leeftijd hebben, dan weet je ook dat binnen nu en 20 jaar welke mensen zorgbehoeftig worden of in ieder geval die kans lopen. Als je nu al een tekort hebt aan zorgverleners, hoe zal dat over tien jaar dan anders zijn. Kijk, ik heb Bos- en Meerzicht en dat draait goed. Ik hoef me er eigenlijk niet druk over te maken . Zo kan ik denken en dat probeer ik soms wel, anders krijg ik zo’n waterhoofd maar ik kan het gewoon niet. Als je als maatschappelijk verantwoord ondernemer op een positie zit en je dingen ziet dan wil ik signalen afgeven waar wat mee gebeurd. De zorg is een prachtig vak, maar je moet mensen wel binden en boeien!  Het is prachtig als je als zorgorganisatie visie hebt op de vraag van jouw klant en je levert vervolgens die kwalitatieve goede zorg  dan komen mensen bij jou. Dat zien wij bij Bos- en Meerzicht gebeuren, met als gevolg dat we wachtlijsten hebben en dat er grote belangstelling is voor onze manier van zorgverlening en service. Maar daar heb je natuurlijk wel het goud van je organisatie voor nodig en dat zijn de werknemers die hier werken. Daarom vind ik nieuwe aanwas van goed personeel ook zo belangrijk”, weet Nota. Zo wil ik mensen binden en  dan zeg ik ook nog ‘als je over een paar jaar ergens anders wilt gaan werken dan moet je dat gewoon gaan doen hoor!’  Nogmaals ik kijk verder dan ons eigen tuinhekje!”

We hebben 37 appartementen waar ouderen kunnen wonen, alleen maar ook als echtpaar. U kunt komen met een eenvoudige zorgvraag maar ook als de zorg complexer is en uw een WLz indicatie heeft. U kunt altijd vrijblijvend een kijkje komen nemen om te voelen of u hier u thuis zou voelen.