Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Gaasterland

ouderen wonen met zorgvraag Gaasterland is een streek in het zuidwesten van Friesland. Het ligt in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân en is eigenlijk glooiend en bebost in plaats van vlak zoals een groot deel van Friesland. Deze reliëfs werden vroeger gaasten genoemd, dat zijn keileemruggen die in de Saalien-ijstijd zijn opgestuwd, bedekt met een laag zand. Vanwege de zandverstuivingen hier en elders in Nederland heeft Staatsbosbeheer het gebied rond 1900 beplant met bos. De keileemruggen vormden een natuurlijke zeewering tegen het water van de Zuiderzee en zijn dat nu nog steeds voor het IJsselmeer. Er zijn drie kliffen in Gaasterland: Roode Klif, Mirnser Klif en Oudemirdumer Klif. Tussen deze kliffen liggen een aantal polders: Wielpolder, Huitebuursterpolder, Huitebuersterbûtenpolder en de Zuiderfennenspolder.

Wij kunnen de volgende diensten aanbieden in Gaasterland: Verzorgingstehuis GaasterlandOuderenzorg GaasterlandZorgboerderij Gaasterland en Gaasterland ouderen opvang.