Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Zit uw vraag er echter niet bij, laat het ons dan weten, zodat wij u de juiste informatie kunnen geven.

  1. Op welke wijze wordt het verblijf in Bos- en Meerzicht gefinancierd?
  2. Welke vormen van zorg kunt u leveren binnen Bos- en Meerzicht?
  3. Hoe is de (para)medische zorg geregeld?
  4. Heeft u een wachtlijst?

Op welke wijze wordt het verblijf in Bos- en Meerzicht gefinancierd?

Bos- en Meerzicht maakt voor de financiering gebruik van twee geldstromen, t.w.:
* de woon- en servicekosten
* de zorggelden

De kosten voor wonen en service hebben een particulier karakter. Voor deze kosten is een maandprijs berekend, waarin een groot aantal posten is ondergebracht, zoals:
– huur appartement
– belastingen
– exploitatiekosten (energie / klein onderhoud)
– keuken / voedingsmiddelen
– personele kosten
– algemeen (administratie / accountancy)
– verzekeringen
– etc. etc.

Een aantal van deze posten is fiscaal aftrekbaar daarom is het goed om hier naar te informeren. Of u kunt een accountant of boekhouder raadplegen.
Tegen een uurtarief kan een financieel plan worden samengesteld die op de persoonlijke situatie is gebaseerd. Hieruit blijkt dan, dat een verblijf in onze kleinschalige voorziening de financiële toets met een reguliere institutie goed kan doorstaan.

Welke vormen van zorg kunt u leveren in Bos- en Meerzicht?

In Bos- en Meerzicht bevinden zich, bij de bewoners, veel schakeringen in ziektebeelden:
* sociale problematiek: (dreigende vereenzaming in de thuissituatie)
* somatische aandoeningen: (o.m. infarcten en verlammingen)
* psycho-geriatrische ziekten: (dementiële syndromen)

Gezien de hoge gemiddelde leeftijd – 85.9 in januari 2013 – hebben enkele bewoners een gecombineerde problematiek.
Aangezien Bos- en Meerzicht hun huis is en de mensen het liefst in hun eigen omgeving willen blijven, is geen moeite teveel (soms) zware en intensieve zorg te geven.
Wij beschikken over professionele medewerkers van uiteenlopende niveaus.

In de afgelopen jaren is het niet voorgekomen dat een bewoner, enkel door toenemende zorgzwaarte, diende te verhuizen. De belofte aan bewoners, dat zij desgewenst tot hun sterfdag bij ons kunnen blijven, weegt daarbij zwaar!
Realiseer u, dat opeenvolgende stadia nagenoeg altijd een achteruitgaan van fysieke en/of mentale vermogens laten zien.
De medewerkers van Bos- en Meerzicht zijn zeer ervaren in het bieden van palliatieve én het bieden van terminale zorg.

Hoe is de (para)medische zorg geregeld?

Aangezien de bewoners in hun eigen huis verblijven, wordt indien mogelijk de eigen huisarts ‘aangehouden’. Voor hen die uit andere delen van het land komen, wordt in de omgeving gezocht naar een geschikte arts.
De contacten met de plaatselijke huisartsen zijn uitstekend te noemen.

Hebben bewoners een paramedicus nodig, dan komt deze eveneens naar Bos- en Meerzicht. Het betekent dat ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist e.a. regelmatig in huis zijn.

Wanneer zich een complexe problematiek aandient, dan fungeren ‘het Antonius ziekenhuis’ te Sneek en ziekenhuis ‘de Tjongerschans‘ te Heerenveen als goed geoutilleerde streekziekenhuizen. Amsterdam en Groningen, beiden met een universitair medisch centrum, bevinden zich op één uur rijden afstand van Oudemirdum.
Bij toename van geriatrische problematiek doen wij een beroep op de geriater, dan wel de afdeling geriatrie van beide voornoemde, perifere ziekenhuizen.

Heeft u een wachtlijst?

Het fenomeen van de wachtlijsten is Bos- en Meerzicht onbekend. Dit heeft enerzijds te maken met het aantal plaatsen, Bos en Meerzicht heeft 32 plaatsen. Anderzijds kan het gemiddelde sterftecijfer van circa 25%, op jaarbasis tot een potentiële lijst met 4 wachtenden leiden met een wachttijd van minimaal een paar maanden.
Men neigt er bovendien toe het verwerven van een ‘zorgplaats’ uit te stellen. In de praktijk betekent dit, dat vaak op korte termijn een oplossing dient te komen. Deze korte termijn verhoudt zich niet met de eerder genoemde minimale wachttijd.

We kunnen daarom ook snel handelen. Indien een appartement beschikbaar is, kan altijd binnen twee etmalen een plaats worden geregeld. De aanwezigheid van verzorgenden garandeert immers het verlenen van de zorg. In een dergelijk geval gaan ‘mensen altijd voor regels’.

 

P.s. Laat het ons weten wanneer u een onderwerp heeft welke toegevoegd kan worden aan de veelgestelde vragen rubriek.